Dred Scott

0
268
views

Kara tarihin zaman çizelgesindeki her önemli olay bir zafer değil. Aslında, bu ülkedeki Afrikalı Amerikalıların devasa başarısızlıkları, Siyahlar için uzun zamandır sivil özgürlüklerin nedenini yaratan bazı çok kötü olayların sonucuydu. Bu rezil Dred Scott Kararında böyle bir durum söz konusudur.

Dred Scott vakasının neden bu kadar önemli olduğunun ve davanın gerçeklerini anlayabilmemiz için, vatandaşlara gerçek anlamda bilgi verebilmemiz önemlidir. Dred Scott, köleliğin yasal olduğu tarihte o karanlık zamanda bir köleydi. Ancak aradaki fark, sahibinin, Scott’ın uzun yıllar boyunca bu yasal statüde yaşadığı özgür bir eyalet olan Wisconsin’e taşınmasıyla birlikte Dred Scott’u almasıydı. Dred’in sahibi adına hareket askeri emirlerden dolayıydı.

Bunun hiçbiri efendinin bir köle devleti olan Missouri’ye taşınmasına ve daha sonra ustanın vefat edene kadar hiçbiri olağandışı değildi. Sonuç olarak, Dred Scott’un yasal statüsü söz konusuydu, çünkü o kadar uzun bir süre önce bir özgür devlet sakini olarak geçirmişti. Köleliğe karşı duran köleleştiriciler ve diğerleri, Dred Scott’ın savunmasına katlandı ve dava Yargıtay’a kadar gitti.

Yüksek Mahkeme seviyesinde karar, bu ülkede Kuzey ve Güney arasındaki bölünmeyi körükleyen kararın verildiğiydi. Mahkeme, Scott’ın köle statüsü nedeniyle, asla ve asla ABD vatandaşı olamayacağına ve dolayısıyla da kanunun gözünde bulunmadığına karar verdi. Böylece en son ikametgâhına rağmen köle statüsünde tuzağa düşmüştü.

Bu, sendikadaki her özgür devletin karşısında büyük bir tokattı, çünkü aslında tamamen özgür bir devlet olarak statülerini geçersiz kıldı. Mahkeme, Dred Scott Davasıyla ilgili olarak gerçekten şaşırtıcı kararlar vermeye devam etti ve Kongre’nin köleliği yeni bölgelere veya sendikaya gelen devletlere gelmekten alıkoyma ve hatta sınırda yer alan Missouri Uzlaşması’nı ilan etme yetkisinin olmadığını belirtti. Kuzey ile Güney arasında anayasaya aykırı.

Bu dava, Güney’in yenilgisine ve Sovyet Amerika’da köleliğin yıkılmasına yol açan İç Savaş’ı kuran bir toz fıçısı olarak düşünülebilecek bir toplumsal ve politik yansıma dalgasını ortaya koydu. Abraham Lincoln, Dred Scott kararına şiddetle karşı çıktı ve Amerika’da savaşın bölünmesini ve kaçınılmazlığını daha da derinleştirdi.

Dred Scott Davası’nın dersleri çoktur. Bir şey için, ahlaki ve yasal olan her şeyde nihai bilgeliğe saydığımız saygıdeğer Yüksek Mahkemenin bile, kararlarında kusurlu olabileceğini gösterdi. Hiçbir Yargıtay yargısı bugün, bu kararların derinden kusurlu olduğunu ve köleliğin nihai ahlaksızlığını ya da anayasanın güvence altına aldığı kölelere insan haklarının temel inkarını tanımayı başaramadığını reddeder.

Ancak, Dred Scott vakasına bağlamda baktığımızda, tekerlekleri harekete geçirecek ve böylelikle bu ülkeye değişim getirecek kadar dramatik bir karar aldı mı? İç Savaşın ulusal geçmişimizin kanlı ve korkunç bir parçası olduğu hiçbir sorusu yoktur. Ancak, köleliğin sonsuza kadar sona ermesinin sonucu, bu özgür toplumun büyümeye devam etmesi için temel bir ihtiyaç oldu. Dred Scott’ın bu dramada yeri vardı ve garip bir şekilde, sonuçtan dolayı minnettar olabiliriz. İyi gelmek için çok kötü bir şey aldığını görmek çok üzücü. Fakat bu, İç Savaş öncesi günlerde doğruydu ve ne yazık ki bugün hala doğru.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here