Akupunktur ile Ağrı Tedavisi

0
8
views
Akupunktur Beni Meniere Hastalığından Nasıl Kurtardı?
Banggood WW

Her acı çeken kişinin size söyleyebileceği gibi, ağrı yaşamı değiştirebilir. Kişilikleri değiştirir, ilişkileri aşındırır, fiziksel aktiviteyi engeller ve bir kişinin yaşam zevkini bloke eder. Sayısız çalışma saati feda edilen büyük bir toplumsal göç. Ağrı yönetimi, tüm belirtilerinde, milyarlarca dolarlık bir endüstridir.

İnsanların akupunktur tedavisi almak için en yaygın nedenlerinden birinin ağrının giderilmesi olması şaşırtıcı değildir. Aslında, akupunktur tipik olarak ağrı kesici için çok başarılı bir yöntemdir. Ana akım tıp doktorları bile hastalarının prognozu konvansiyonel tıbbi bakımın sınırlarını aştığında bunu önermeye başlıyor. Batı tıbbı temel olarak ağrı, cerrahi, ilaç ve fizik tedavi ile ilgili sadece birkaç seçeneğe sahiptir. Bu seçenekler çok güçlü ve iyileştirici olabilir ve uygun olan yerlerde bunları şiddetle tavsiye ederim. 

Bununla birlikte, tıbbi müdahale konusundaki genel felsefem, ilk olarak en invazif yöntemlerle başlayıp en istilacı önlemleri son çare olarak kaydetmenin en akıllıca yoludur. Sıklıkla bu işlem tersine çevrilir. Gerçekten bütünleştirici tıbbi bakımın hayal dünyasında, Akupunktur, primer veya ek olarak, işlemin çok erken bir döneminde uygulanabilir bir tedavi olarak kabul edilir. Akupunkturun hangi noktada ve ne ölçüde tedavi stratejisinin bir parçası olması gerektiğine karar vermek ağrının kaynağının niteliğine bağlıdır, çünkü daha sonra daha ayrıntılı olarak açıklayacağım.

Parfum Mekani TR

Akupunkturun Batı yaklaşımının ötesinde nasıl bir rahatlama sağladığına dair bir tartışmaya başlamak, Çin tıbbi açıdan acının kısa bir araştırılmasını gerektirir. Çin tıbbında, vücudun işleyişini Qi’nin rolü ile ilişkilendiririz. Qi’nin çevrilmesi çok zordur, ancak genel olarak, kan dolaşım sistemi gibi, vücutta akan hayati bir enerji olarak tanımlanır. 

Acı özgürlüğü, sürekli bir devrede engelsiz Qi akışını gerektirir. Akarsu gibi hareketli bir su sistemi düşünün. Hiçbir şey yolu engellemiyorsa, su serbestçe akar. Kaya, ağaç veya kunduz barajı varsa, suyun değişen derecelerde akması durur. Aşağı akışta daha az su akmakta, giriş yönünde bir su yedeği ve tıkanma noktasında artan su basıncı bulunmaktadır. Qi kavramını suyun yerine kullanırsak,

Ağrının tedavisi için akupunktur tedavisi stratejileri nispeten basittir. Eğer Qi engelleniyorsa, amaç engellemeyi azaltmak ve Qi’nin serbest akışını doğal sürekli devresine geri döndürmektir. Teşhis olarak, ağrının niteliği Qi obstrüksiyonunun doğasını ortaya çıkaracak ve tedavi stratejilerini yönlendirecektir. Donuk ağrılar bize bir şey söyler, keskin bıçaklama bir başkası acı çeker, fitil ağrıları yine farklı bir şey. Diğer ipuçları, ağrının yeri ve süresi, sıcak veya soğuk uygulamalardan etkilenmeler vb. Olacaktır.

Akupunktur ile ağrının başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, sadece tıkanmanın doğasının tanımlanmasında değil, aynı zamanda altta yatan nedenlerin ayrıntılarının doğru analizinde yatmaktadır. Burada, eğer varsa, akupunkturun konvansiyonel tıbbi tedavi ile ne etkileşime girmesi gerektiğini ayırt etmeye başlıyoruz. Bu tartışma için, ağrıyı iki genel sınıfa ayırmak faydalı olacaktır:

Bilinen bir fizyolojik nedeni olan ve bilinen bir fizyolojik nedeni olmayanlar.

İlk kategori genellikle, belki de röntgen, MRI, BT taraması, sonogram veya başka bir tıbbi teknoloji ile anlamlı bir Batılı tanı ile gelir. Burada genellikle söz konusu olan, fiziksel bir yaralanma veya travma veya formdaki bazı anormalliklerin tespitidir (artrit, tümörler, nodüller, kemik mahmuzları, dejenere diskler). Bu teşhis bilgileri, olası prognozun belirlenmesinde ve uygun tedavi stratejilerinin seçilmesinde son derece yararlıdır. Genel olarak konuşursak, fizyolojik mesele ne kadar etkileyici olursa, akupunkturdan gelen rahatlama o kadar geçici olacaktır. 

Bunun nedeni, akupunkturun kalıcı bir sebebi tersine çevirmemesidir. Bu, tipik olarak dejeneratif artrit veya mahmuzlar gibi kemikli büyüme durumlarında geçerlidir. Sürekli tedavi ile, akupunktur bu vakalarda genellikle etkileyici bir ağrı hafiflemesi sağlayabilir. Ancak hastalar ağrı yönetimi aracı haline geldiğini ve süresiz olarak ihtiyaç duyulması gerektiğini anlamalı. Hastalar, özellikle geleneksel Batı yaklaşımlarının uygun olmadığı veya istenmediği durumlarda bunu kabul edilebilir bulabilirler. Bazen hastalar ameliyat olamaz, ağrı kesici ilaçları azami seviyeye çıkarmış veya gidebildiği kadarıyla fizik tedavi görmüş olabilir. 

Açıkçası, cerrahi ve / veya fizik tedavinin mümkün olan en iyi tedaviler olduğu zamanlar da vardır. Bu gibi durumlarda, akupunktur iyileşme süresini hızlandırmakta, ilaç ihtiyacını azaltmakta ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltmada önemli bir yardımcı rol oynayabilir. Ameliyata girmemiş, ağrı kesici ilaçları en üst düzeye çıkmış ya da gidebildiği kadarıyla fizik tedavi almış. Açıkçası, cerrahi ve / veya fizik tedavinin mümkün olan en iyi tedaviler olduğu zamanlar da vardır. Bu gibi durumlarda, akupunktur iyileşme süresini hızlandırmakta, ilaç ihtiyacını azaltmakta ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltmada önemli bir yardımcı rol oynayabilir. 

Ameliyata girmemiş, ağrı kesici ilaçları en üst düzeye çıkmış ya da gidebildiği kadarıyla fizik tedavi almış. Açıkçası, cerrahi ve / veya fizik tedavinin mümkün olan en iyi tedaviler olduğu zamanlar da vardır. Bu gibi durumlarda, akupunktur iyileşme süresini hızlandırmakta, ilaç ihtiyacını azaltmakta ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltmada önemli bir yardımcı rol oynayabilir.

Doktorlar tarafından sıklıkla göz ardı edilen başka bir tamamen fizyolojik ağrı nedeni, bazı reçeteli ilaçların yan etkisi olarak ağrıdır. Özellikle, Lipitor ve Crestor gibi statin ilaçlarının, sinir ve kas ağrılarına neden olduğu bilinmektedir. 

İlaç kaynaklı ağrının Çin’deki tıbbi ilacı almayı kesmektir. Alternatif yaklaşımlar keşfedilebilir.

Şimdi daha ilginç bir konuya: bilinen fizyolojik bir nedeni olmayan acı durumlara. Bu vakalar sıklıkla hiçbir tanı koymadan veya anlamsız bir Batı tanısı ile gelir. Fibromiyalji, anlamsız bir teşhisin ana örneğidir. 

Fibromiyaljinin gerçek olmadığını sanmıyorum. Pek çok hastaya bu etiketle başarılı bir şekilde tedavi ettim ve hepsinde çok acı vardı. Teşhis Batı tıbbi bakış açısıyla anlamdan yoksundur, çünkü kendisine atfedilen fiziksel bir neden yoktur ve bu nedenle etkili bir iyileştirici tedavi modeli yoktur. Fibromiyalji için kullanılan ilaçlar sadece geçici semptomatik rahatlama içindir.

Şimdi Çin tıbbının son derece avantajlı olduğu ve açıkçası birincil bakım olarak kullanılması gerektiği alemine dokunduk. Gerçek acı var, ama fiziksel olarak ortaya çıkan bir sebep yok. Tümör yok, yaralanma yok, artrit yok. Bu, kronik ağrı çekenlerin geniş bir yelpazesini kapsar. Bu listeye çoğu migren ve baş ağrısını dahil edebiliriz; adet sancısı; artritik olmayan eklem ağrısı; fibromiyalji, adet öncesi meme ağrısı; statin ilaçlarından gelen ağrının, kan dolaşımının dışına çıktıktan sonra bile kalması; fizik muayenenin dokuyu tamamen iyileştirdiğini ortaya çıkardığı cerrahi veya yaralanma sonrası ağrı; ve doktorun omuzlarını sildiği ve ağrı kesiciler ve Xanax için bir reçete dağıttığı herhangi bir ağrı. 

Burası, Qi engellerinin enerjik nedenlerine baktığımızda, sırayla ağrıya neden oluyor. Çin tıbbında tanıdığımız yaygın nedenler arasında eski yaralanmalardan veya ameliyatlardan (yıllarca bile olsa) uzak kalan bir Qi tıkanması; Aşırı soğuğa geçmiş maruz kalma (ameliyathane dahil); toksik ısıya maruz kalma (radyasyon gibi); Özellikle cinsel istismar durumunda, depolanmış duygusal veya fiziksel travma; Qi’nin devreyi aşağıya doğru tamamlamadan (baş ağrısına yol açmadan) başa kuvvetlice yükselmesine neden olan sistemik dengesizlikler. 

Kısacası, Qi’nin doğru akışında bir bozulma yaratma eğiliminde olan herhangi bir Qi dengesizliğini belirler ve tedavi ederiz. Qi’nin devreyi aşağıya doğru tamamlamadan (baş ağrısına yol açmadan) başa kuvvetlice yükselmesine neden olan sistemik dengesizlikler. Kısacası, Qi’nin doğru akışında bir bozulma yaratma eğiliminde olan herhangi bir Qi dengesizliğini belirler ve tedavi ederiz. Qi’nin devreyi aşağıya doğru tamamlamadan (baş ağrısına yol açmadan) başa kuvvetlice yükselmesine neden olan sistemik dengesizlikler. 

Kısacası, Qi’nin doğru akışında bir bozulma yaratma eğiliminde olan herhangi bir Qi dengesizliğini belirler ve tedavi ederiz.

Çin tıbbının son noktadan itibaren, ağrı kaynakları hem fiziksel hem de fiziksel olmayanlar gibi görülebilir ve tedavi edilebilir. Daha bütünsel bir paradigma olduğu için, akupunktur ağrıyı Batı tıbbının sınırlarının ötesinde başarıyla tedavi edebilir. Düşük maliyet ve düşük riskte gereksiz yere acı çekmenin ölçülemez bir rahatlama sunan nispeten invaziv olmayan bir tedavi yöntemidir. Kronik veya akut herhangi bir ağrı çeken kişi, uygulanabilir bir tedavi seçeneği olarak değerlendirmelidir.

GearBest TR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here